NorCOMT-studien følger personer med rusmiddelavhengighet over tid for å få systematisk kunnskap om livskvalitet og faktorer som påvirker behandlingsnytte. Deltagerne intervjues blant annet om psykisk og fysisk helse, livskvalitet, sosiale nettverk, kosthold og trening, utsatthet for kriminalitet og rusmestring.  Hoveddelen av deltagerne inkluderes i studien i sammenheng med oppstart av rusbehandling. Hittil har halvparten begynt i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), mens den andre halvparten har gått inn i døgnbehandling

Denne nettsiden er opprettet for alle med interesse for NorCOMT. I fanene øverst vil du finne informasjon om studien, tiltakene som deltar, planer og etterhvert resultater. Velkommen!

 

AKKURAT NÅ:

 

All datainnsamling hos de deltagende tiltakene er nå avsluttet! Dette gjelder både oppstartsintervjuer og «veteran»-intervjuer.

Datainnsamlingen som fortsatt pågår er oppfølgingsintervjuer (1 år etter første intervju) – disse intervjuene gjøres av intervjuere tilknyttet SERAF. Oppfølgingsintervjuene forventes å være gjennomført til høsten 2016.