NorCOMT-studien følger personer med rusmiddelavhengighet over tid for å få systematisk kunnskap om livskvalitet og faktorer som påvirker behandlingsnytte.

Deltagerne intervjues blant annet om psykisk og fysisk helse, livskvalitet, sosiale nettverk, kosthold og trening, utsatthet for kriminalitet og rusmestring.

Hoveddelen av deltagerne inkluderes i studien i sammenheng med oppstart av rusbehandling. Hittil har halvparten begynt i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), mens den andre halvparten har gått inn i døgnbehandling

Denne nettsiden er opprettet for alle med interesse for NorCOMT. I fanene øverst vil du finne informasjon om studien, tiltakene som deltar, planer og etterhvert resultater.

Velkommen!

All datainnsamling er nå avsluttet! Dette gjelder både oppstarts- og oppfølgingsintervjuer og «veteran»-intervjuer.

Se «Artikler/presentasjoner» i fanen for studier som allerede er publisert fra NorCOMT, stipendiatene jobber videre med data og analyser og jobber med å publisere videre fra NorCOMT-prosjektet.