Deltagerne i studien

Gruppe 1: Nyoppstartede i rusbehandling

Første intervju: Pasienter som starter i rusbehandling (LAR-tiltak eller døgnbehandling med/uten LAR) blir intervjuet av ansatte i de aktuelle tiltakene (se Tiltakene for mer informasjon om hvem som bidrar i studien).

Målantall er 500 deltagere fra desember 2012 til desember 2015 (merk at avslutningstidspunktet er forskjøvet til 2016)

Andre intervju: Pasientene som har samtykket til det,  blir kontaktet ett år senere og bedt om et nytt intervju. Ansatte ved SERAF gjennomfører intervjuene (se Kontakt Oss for mer informasjon).

Målantallet er 300-400 deltagere fra januar 2013 til juli 2016 (merk at avslutningstidspunkt kan endres). Deltagere honoreres med et gavekort på kroner 300.

Gruppe 2: «Veteraner» i LAR

Pasienter som har vært i LAR i minimum 3 år blir intervjuet av ansatte i tiltakene som bidrar i NorCOMT-studien.

Målantallet er 150 deltagere fra januar 2014 til juni 2014. Deltagere honoreres med et gavekort på kroner 300.