Hva skjer med intervjuskjemaene og funnene?

Intervjuskjemaene lagres fortløpende på SERAF. Informasjon som kan identifisere deltagerne skilles fra selve intervjuskjemaet og en kodenøkkel som kan sammenkople denne informasjonen er nedlåst separat. Det er kun autorisert personell som har adgang til denne kodenøkkelen. Intervjuene scannes deretter inn i et dataprogram hvor vi jobber videre med dem.

Informasjonen fra intervjuene skal brukes til å øke kunnskapen vår om personer i rusbehandling. En måte å formidle denne kunnskapen på er å skrive og publisere artikler i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. Dette er en tidkrevende prosess og det er ikke sannsynlig at artikler blir tilgjengelige før i 2015. Smakebiter fra prosessen vil gjøres tilgjengelig på denne nettsiden underveis.

Det er per august 2016 tre doktorgradsstipendiater knyttet til studien. Ingeborg har særlig fokus på utsatthet for, og egen deltagelse i kriminalitet i de forskjellige intervjugruppene. Kristine vil overordnet beskjeftige seg med psykiske vansker (herunder ADHD). Ley ser etter livskvalitet og sosiale nettverk.