Kontakt

Kontaktopplysninger til prosjektgruppen ved SERAF

Prosjektledere:

Professor Edle Ravndal og professor Thomas Clausen

Stipendiater:

Ingeborg Skjærvø ingeborg.skjarvo@medisin.uio.no

Tlf.                  40 64 09 16

Kristine Fiksdal Abel e.k.f.abel@medisin.uio.no

Tlf.                  40 46 58 13

Ley Muller ashley.muller@medisin.uio.no

Tlf.                  –