Kontaktpersoner SERAF

Kontaktopplysninger til prosjektgruppen ved SERAF

Prosjektledere:

Professor Edle Ravndal og professor Thomas Clausen

Stipendiater:

Ingeborg Skjærvø ingeborg.skjarvo@medisin.uio.no

Tlf.                  Ingen tlf

Kristine Fiksdal Abel e.k.f.abel@medisin.uio.no

Tlf.                  Ingen tlf

Ley Muller ashley.muller@medisin.uio.no

Tlf.                   40 64 09 16

Intervjumedarbeidere (oppfølgningsintervjuer):

Eva Hausken eh@sirus.no

Tlf.                  Ingen tlf

Nina Padmanabhan

Tlf:                  Ingen tlf