Kontaktpersoner SERAF

Kontaktopplysninger til prosjektgruppen ved SERAF

Prosjektledere:

Professor Edle Ravndal og professor Thomas Clausen