Om prosjektet

NorCOMT-studien utføres ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo. Datainnsamlingen (intervjuene) ble gjennomført 2013 – 2016.