Artikler/Presentasjoner

Klikk på titlene under for å laste ned en artikkel eller presentasjon.

 

NorCOMT

En artikkel med fokus på kriminalitet blant rusbrukere har blitt publisert fra NorCOMT-prosjektet; «Substance use pattern, self-control and social network are associated with crime in a substance-using population.». Les mer her på norsk og her på engelsk.

Livskvalitet er fokus i den andre publiserte artikkelen i NorCOMT; «Many correlates of poor quality of life among substance users entering treatment are not addiction-specific.» De fleste som begynte i rusbehandling rapporterte betydelig lavere livskvalitet enn  nordmenn generelt, og lavere enn de med andre kroniske sykdommer. Nytt i denne  artikkelen er at  forventete faktorer  som rusbruk eller avhengighetsgrad ikke hang i sammen med lavere livskvalitet. Istedenfor var menn som var mer alene, som var misfornøyde med vekten sine, og som ikke trente, mer utsatt for lavere livskvalitet. Kvinner med depresjon hadde økt sannsynlighet for å rapportere lavere livskvalitet. Blant både menn og kvinner var daglig LAR-medikament assosiert med bedre livskvalitet sammenlignet med de som ikke var i LAR eller brukte andre rusmidler oftere, som peker på en stabiliseringseffekt av LAR-behandling.

Den tredje artikkelen er en kort validering av et nytt instrument for å måle livskvalitet:  «Validating the generic quality of life tool «QOL10» in a substance use disorder treatment cohort exposes a unique social construct.» Tusen takk til deltakerne som orket å fylle ut det ekstra livskvalitetsskjemaet helt på slutten av oppfølgingsintervjuet, slik at vi kunne utforske dette!

 

Andre artikler/presentasjoner

Pasienter som avbryter LAR-behandling – hvordan går det med dem? – artikkel publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 2014

Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer – artikkel publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 2014

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering – Artikkel publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 2012

Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 En helhetlig gjennomgang – Rapport fra SERAF, 2011

HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? – En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling, fra SIRUS, 2003