Skjema og veiledninger

Her kan du laste ned samtykkeskjema, intervjuskjema som brukes i NorCOMT-studien, veiledninger og blanke loggskjema der de som ikke blir med i studien skal føres. Klikk på linkene for å starte nedlasting.

FOR PÅGÅENDE INTERVJUER:

Samtykkeskjema:

Samtykkeskjema for «VETERANER» i LAR

Intervjuskjema:

NorCOMT-skjema for «veteraner» i LAR

Informasjon og veiledninger:

Veiledning VETERANER

Informasjonsskriv til Veteran-deltagere

 

For koordinator:

Huskeliste koordinator

Loggskjema:

Loggskjema for de som ikke deltar i studien

 

FOR AVSLUTTEDE INTERVJUER (BRUKES IKKE LENGER):

Samtykkeskjema for pasienter som starter døgnbehandling

Samtykkeskjema for pasienter som starter LAR

NorCOMT-skjema for nye pasienter i LAR eller døgnbehandling

Veiledning bruka av intervjuskjema

Informasjonsskriv til nye pasienter