Tips

For intervjuere:

Forskjellige tidsrom

Vær obs på at deltagerne blir bedt om å besvare spørsmålene ut fra forskjellige tidsrom, noen ganger gjelder spørsmålene den siste uken, de fire siste ukene eller de siste seks månedene. Følg med på dette og vær tydelig på hvilket tidsrom vi spør om, da det kan endre seg fra spørsmål til spørsmål.

Eksempler:

SCL-25 – Deltagerne skal svare utifra hvordan det har vært den siste uken.

Mål på psykologisk avhengighet – Deltagerne skal svare utifra hvordan det har vært de siste fire ukene før de startet behandling.

Spørsmål om å være offer for kriminalitet eller utføre kriminalitet selv – Deltagerne skal svare utifra de siste seks månedene før de kom inn i et «kontrollert» miljø, altså før en eventuell avrusning, , eventuelt sykehusopphold, eventuelt fengselsopphold eller annet. Ett unntak her er at spørsmål om seksuelt motivert vold gjelder hele livet, ikke bare de siste seks månedene.

«Hvor mange ganger»-spørsmål

Mange opplever at det er vanskelig eller nesten umulig å svare på spørsmål som «Hvor mange måltider spiser du per dag?» eller «Hvor mange ganger har du utført kriminalitet det siste halvåret?». Det er forståelig og det vil for flere være vanskelig å oppgi eksakte tall. Dette tar vi høyde for i studien.

Hvordan hjelpe deltagere med å anslå et tall?

– Foreslå et tall: «Tenker du at det ville være nærmest 10…? 50…? 100..? 200…?» Ofte vil det hjelpe deltageren med å gi en omtrentlig presisering

– Finn ut om det er vanskelig å huske hva som har skjedd de siste 6 månedene, eller om det er vanskelig å telle fordi det har vært mange tilfeller og presiser dette i skjemaet.

For at informasjonen NorCOMT får skal være så god som mulig, ønsker vi oss denne typen svar, i prioritert rekkefølge:

1. Et eksakt tall.

2. Et ca. tall, for eksempel «ca 40» eller «10-15» eller «100-200».

3. En beskrivelse, som for eksempel «Hver dag», «hele tiden», «en gang i blant», «ofte».

Om feltet står blankt vet vi ikke om spørsmålet er glemt eller om det var for vanskelig å svare på. Spørsmålstegn eller «ukjent» bør heller helst ikke brukes, med mindre grunnen er at deltageren ikke ønsker å svare.

Unngå blanke felt

Er det blanke felt i skjemaet så må vi anse informasjonen som manglende. Vi mistenker noen ganger at blanke felt betyr «null» eller «nei» og at felt som ikke er aktuelle blir hoppet over. Dessverre er det ikke mulig for oss å vite når et felt er hoppet over med vilje og når det er hoppet over ved et uhell.

Et eksempel er spørsmål om antall barn. Ofte oppgis det at deltagerne har barn, men feltene under der vi spør om deltagerne har hjemmeboende barn under 18 år står blanke. Vi tror at dette ofte er fordi barna er over 18 år eller at barne ikke er hjemmeboende, men vi kan ikke gå ut i fra at det stemmer. Derfor er det viktig å sette en «0» i disse feltene også.